Skip links

Nature ontkracht misvatting: “Hernieuwbare energie brengt juist welvaart!”

Dagelijks brengen we verhalen, projecten en analyses die laten zien dat de transitie naar een klimaatvriendelijke economie sneller moet en dat dit ook kan. Daarom brengt Het Groene Podium vandaag onderstaand verhaal: dit artikel in Nature laat zien dat hernieuwbare energie de economische ontwikkeling niet in de weg staat maar juist als een katalysator werkt.


Dit schrijft het tijdschrift Nature in een redactioneel artikel. Nu worstelen rijke landen om de doelstellingen van het Sustainable Development Goal (SDG) 7 van de Verenigde Naties te halen. Aan de andere kant heeft een aanzienlijk aantal mensen geen toegang tot elektriciteit en is daarbij afhankelijk van vervuilende kooksystemen. Hoewel de fossiele-brandstofindustrie zich verzet tegen de overgang naar schone energie, toont onderzoek de vele voordelen van hernieuwbare energie aan, waaronder een betere volksgezondheid en welvaart. Met het juiste beleid kunnen we de meeste SDG’s bereiken en de opwarming van de aarde beperken. De uitdaging ligt in de acceptatie door het publiek en de implementatie in de praktijk.

  • Hernieuwbare energie bevordert economische ontwikkeling in plaats van deze te belemmeren.
  • De overgang naar 100% hernieuwbare energie wereldwijd tegen 2050 is haalbaar en kosteneffectief op lange termijn.
  • Maar institutionele inertie belemmert de invoering van schone energieoplossingen.

DE BELOFTE VAN HERNIEUWBARE ENERGIE

Het nieuwste wetenschappelijke onderzoek ondermijnt de misvatting dat hernieuwbare energie de wereldwijde economische ontwikkeling belemmert. In plaats daarvan wordt een optimistisch beeld geschetst van het potentieel van schone energie om vooruitgang en welvaart te stimuleren. De toegang tot elektriciteit is aanzienlijk verbeterd, maar wereldwijd zijn nog steeds ongeveer 675 miljoen mensen verstoken van elektriciteit. Tegen 2030 zullen naar verwachting 660 miljoen mensen nog steeds geen elektriciteit hebben en zullen 1,9 miljard mensen afhankelijk blijven van vervuilende kooksystemen. De vooruitgang op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, vooral in de warmte- en transportsector, verloopt verontrustend traag.

De wetenschap is echter duidelijk: hernieuwbare energie is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de volksgezondheid en de welvaart. Onderzoek toont aan dat schone energietechnologieën een schoner milieu kunnen bevorderen, meer werkgelegenheid kunnen creëren en de economische groei kunnen stimuleren. Een gecoördineerd pakket van klimaat- en ontwikkelingsbeleid kan helpen om de meeste SDG’s te bereiken en tegelijkertijd de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C boven het pre-industriële niveau.

MYTHES OVER SCHONE ENERGIE ONTKRACHTEN

Ondanks het overtuigende bewijs is een aanzienlijk deel van het wereldwijde energieverbruik nog steeds afkomstig van de verbranding van bronnen zoals hout, goed voor 19,1% van het totaal. Deze terughoudendheid om over te stappen op schone energie wordt vaak ingegeven door de angst dat het de economische ontwikkeling zal belemmeren. De nieuwste onderzoeken ontkrachten deze mythe echter steeds meer. Schone energie is niet alleen haalbaar, maar ook kosteneffectief en duurzaam.

Onderzoekers zijn het erover eens: de wereld kan een 100% hernieuwbaar energiesysteem bereiken tegen of voor 2050. Een energiesysteem dat 100% gebaseerd is op hernieuwbare energiebronnen is de wetenschappelijke mainstream aan het worden, concluderen 15 universiteiten.

Zonne- en windenergie vormen samen met energieopslag, sectorkoppeling en elektrificatie de belangrijkste pijlers van een hernieuwbaar energiesysteem. De consensus onder vooraanstaande onderzoekers is dat het bereiken van een wereldwijd 100% hernieuwbaar energiesysteem tegen of voor 2050 niet alleen mogelijk is, maar ook economisch haalbaar. De overgang naar hernieuwbare energie zou op lange termijn goedkoper zijn en zou voldoen aan de duurzaamheidseisen.

INSTITUTIONELE INERTIE OVERWINNEN

Ondanks het groeiende bewijsmateriaal dat de overstap naar hernieuwbare energie ondersteunt, belemmert institutionele inertie binnen organisaties zoals het Internationaal Energieagentschap en het IPCC de goedkeuring van progressieve oplossingen. Besluitvormers moeten investeringen verleggen van fossiele brandstoffen naar slimme systemen die gebaseerd zijn op hernieuwbare energie. Samenwerking tussen universiteiten, bedrijven, NGO’s en overheden is essentieel om de betrokkenheid van het publiek te bevorderen en gedistribueerde duurzame energiesystemen te implementeren.

De uitdaging ligt echter niet alleen in de institutionele barrières, maar ook in het omzetten van de wetenschap in echte actie. Om deze uitdagingen aan te gaan, moeten leiders de nieuwste wetenschappelijke bevindingen omarmen en publieke steun opbouwen voor de noodzakelijke energietransitie. Nationale en internationale overheidsinstellingen moeten bereid zijn om systemische problemen aan te pakken en de wetenschappelijke gemeenschap speelt een cruciale rol bij het bevorderen van kennis en bewijs.

HERNIEUWBARE ENERGIE: EEN MILJARDENBESPARING

De economische argumenten voor hernieuwbare energie worden steeds overtuigender. Uit een onderzoek van de Universiteit van Oxford blijkt dat een snelle overgang naar schone energie goedkoper is dan een langzame of geen overgang. Het koolstofvrij maken van het energiesysteem tegen 2050 zou minstens 12 biljoen dollar kunnen besparen in vergelijking met het huidige gebruik van fossiele brandstoffen. Deze overgang zou niet alleen leiden tot lagere kosten voor het energiesysteem, maar het zou ook meer energie leveren aan de wereldeconomie en de toegang tot energie uitbreiden.

Het koolstofvrij maken van het energiesysteem tegen 2050 kan triljoenen besparen
Een nieuwe studie van Oxford Univerity toont aan dat een snelle overgang naar schone energie goedkoper is dan een langzame of geen overgang.

De kosten van schone energie zijn de afgelopen tien jaar sterk gedaald, waardoor ze de prognoses van eerdere modellen overtreffen en in veel gevallen een goedkopere optie zijn dan fossiele brandstoffen. De kosten van cruciale opslagtechnologieën, zoals batterijen en waterstofelektrolyse, zullen naar verwachting ook aanzienlijk dalen. Het omarmen van de verschuiving naar schone energie is niet alleen noodzakelijk om het welzijn van de planeet te waarborgen, maar heeft ook het potentieel om de economie te versterken.

Bron: Innovation Origins & Het Groene Podium.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Dit vind je misschien ook leuk:

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Laat je email achter en ontvang tips & advies!

E-mailadres:

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: