Skip links

Plastic recyclingbedrijven zijn een belangrijke bron van microplasticvervuiling

Een nieuw onderzoek toont aan dat plastic recyclingbedrijven onbedoeld microplasticvervuiling in het milieu kunnen brengen. Deze pilotstudie, uitgevoerd op een recyclingbedrijf voor gemengde kunststoffen in het Verenigd Koninkrijk, ontdekte dat het recyclingproces microplasticdeeltjes genereert in het waswater, waarbij de meeste deeltjes kleiner zijn dan 10 µm en dus relevant zijn voor het milieu. Momenteel kunnen filtratiesystemen grotere microplasticdeeltjes uit de lozing verwijderen, maar slagen ze er niet in om de deeltjes kleiner dan 5 µm te verwijderen, wat leidt tot een geschatte jaarlijkse lozing van 59-1184 ton.

HET RECYCLINGPROCES EN DE VERVUILING DOOR MICROPLASTIC

Het recyclingproces bestaat meestal uit het scheiden van plastic afval op soort, het breken, granuleren en pelletiseren. Tijdens dit proces wordt het plastic gewassen om onzuiverheden en verontreinigingen te verwijderen. Uit het onderzoek bleek echter dat door het afbreken van plastic in recyclingbedrijven de concentratie microplasticdeeltjes in het waswater toeneemt, die vervolgens vrijkomen in stedelijke watersystemen en het milieu. Microplastics zijn kleine plastic deeltjes van 1 µm tot 5 mm groot die verontreinigingen kunnen adsorberen, transporteren en afgeven.

Omdat wereldwijd slechts 9% van het plastic wordt gerecycled, is er een groeiende behoefte aan meer en betere recycling van plastic. Dit onderzoek benadrukt echter een aanzienlijk gebrek aan inzicht in het vervuilingspotentieel van recyclingfaciliteiten en de behoefte aan effectievere filtratiesystemen om te voorkomen dat microplastics in het milieu terechtkomen. De auteurs van het onderzoek suggereren dat het integreren van microplastics in de regelgeving voor waterkwaliteit en het uitvoeren van verder onderzoek naar microplasticvervuiling door plastic recyclingprocessen kan helpen om dit probleem aan te pakken.

GEVOLGEN VAN MICROPLASTICVERVUILING VOOR DE MENSELIJKE GEZONDHEID EN HET MILIEU

Microplasticvervuiling wordt steeds zorgwekkender vanwege de mogelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu. Microplastics zijn aangetroffen in verschillende voedselbronnen, waaronder vlees en melk, maar ook in de menselijke bloedbaan en hersenen. Deze kleine deeltjes kunnen in de voedselketen terechtkomen en zich ophopen in de weefsels van organismen, wat een potentiële bedreiging vormt voor zowel mensen als dieren in het wild. De gezondheidseffecten van blootstelling aan microplastic op de lange termijn zijn nog niet goed bekend, maar er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke risico’s van inname en inademing van microplastic.

Naast de mogelijke gezondheidsrisico’s heeft microplasticvervuiling ook invloed op het milieu door schade toe te brengen aan het waterleven en ecosystemen. Kleine organismen, zoals plankton, kunnen per ongeluk microplastics inslikken, wat leidt tot bioaccumulatie in grotere organismen en invloed heeft op de voedselketen. Dit kan leiden tot veranderingen in de biodiversiteit en de werking van ecosystemen, met mogelijke gevolgen voor het hele ecosysteem.

HUIDIGE FILTRATIEMETHODEN EN HUN BEPERKINGEN

Uit het onderzoek bleek dat het filtratiesysteem voor de beperking van microplasticvervuiling dat in de recyclingfabriek was geïnstalleerd, in staat was om de meeste microplastics groter dan 5 µm te verwijderen, met een hoge verwijderingsrendement voor microplastics groter dan 40 µm. Het filtratiesysteem slaagde er echter niet in om microplastics kleiner dan 5 µm te verwijderen, die vervolgens in het milieu werden geloosd. Dit onderstreept de noodzaak van effectievere filtratiemethoden om kleinere microplasticdeeltjes uit het afval van recyclingbedrijven te verwijderen.

Plastic recyclen op vijf innovatieve manieren
Het recyclen van plastic is moeilijk maar noodzakelijk. Hier zijn vijf innovatieve technologieën om het te doen, met behulp van AI, enzymen en alcohol.

De auteurs van het onderzoek bevelen aan om extra filtratie toe te passen om kleinere microplastics uit het waswater te verwijderen voordat het wordt geloosd, als onderdeel van de waswaterbeheerstrategie. Door het verbeteren van filtratiesystemen en het ontwikkelen van effectievere methoden voor het verwijderen van microplastics uit het afvalwater van recyclingbedrijven, kan de impact van microplasticvervuiling op de volksgezondheid en het milieu aanzienlijk worden verminderd.

TOEKOMSTIG ONDERZOEK EN AANBEVELINGEN

Deze pilotstudie heeft licht geworpen op de mogelijke microplasticvervuiling veroorzaakt door plastic recyclingbedrijven, maar er is meer onderzoek nodig om de omvang van het probleem volledig te begrijpen en mogelijke oplossingen te identificeren. Verdere studies moeten zich richten op het kwantificeren van microplasticvervuiling door verschillende recyclingprocessen en het bepalen van de effectiviteit van verschillende filtratiemethoden voor het verwijderen van microplastics uit de lozing van installaties.

Als onderdeel van een grotere inspanning om microplasticvervuiling aan te pakken, suggereren de auteurs ook dat het integreren van microplastics in de regelgeving voor waterkwaliteit kan helpen bij het verbeteren van het beheer van dit probleem[1]. Door strengere regels in te voeren en het vrijkomen van microplastics uit recyclingbedrijven te monitoren, is het misschien mogelijk om de algehele impact van microplasticvervuiling op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Dit artikel “Plastic recycling facilities are a major source of microplastic pollution” verscheen eerder op Innovation origins.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Dit vind je misschien ook leuk:

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Laat je email achter en ontvang tips & advies!

E-mailadres:

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: