Skip links

1,63 Miljard dollar voor grootste zonne-energiepark in Saoudi-Arabië

Dagelijks kijkt Het Groene Podium naar oplossingen die nu al bijdragen aan de strijd voor een leefbare wereld. Zo kunnen we elkaar inspireren om écht duurzame oplossingen in te voeren en de transitie naar een klimaatvriendelijke economie te versnellen. Vandaag een artikel over de verschuivingen in olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië naar hernieuwbare energiebronnen. Brengt deze verschuiving het einde van fossiele brandstoffen in zicht?

Saoedi-Arabië, een toonaangevende olieproducent, maakt grote stappen in de richting van hernieuwbare energie. Het grootste zonne-energieproject van het land, in Shuaiba, heeft $1,63 miljard aan financiering van het National Development Fund binnengehaald, waardoor het een van ’s werelds grootste projecten op het gebied van hernieuwbare energie is. Het ambitieuze project, een samenwerking tussen Saudi Aramco, Badil Company en ACWA Power, heeft als doel de grootste fotovoltaïsche zonne-energiecentrale in het koninkrijk in gebruik te nemen.

OPKOMST VAN ZONNE-ENERGIE IN SAOEDI-ARABIË

Het koninkrijk Saoedi-Arabië, bekend om zijn kolossale oliereserves en op aardolie gebaseerde economie, is nu begonnen aan een reis naar hernieuwbare energie. Het grootste zonne-energieproject van het land heeft een indrukwekkende $ 1,63 miljard aan financiering binnengehaald van het National Development Fund (NDF). Dit is een belangrijke mijlpaal en maakt het een van de grootste projecten voor hernieuwbare energie ter wereld.

Dit project, gelegen in Shuaiba in de regio Makkah Al-Mukarramah, is een samenwerking tussen Saudi Aramco, Badil Company en ACWA Power. Hun ambitieuze doel: de grootste fotovoltaïsche zonne-energiecentrale in het koninkrijk bouwen.

WERELDWIJDE VERSCHUIVING NAAR SCHONE ENERGIE

De verschuiving naar hernieuwbare energiebronnen is niet uniek voor Saoedi-Arabië. In 2022 leverden wind- en zonne-energie 12% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit, meer dan fossiele brandstoffen. Deze groei werd gestimuleerd door China, dat tegen 2022 50% van de wereldwijde windenergie en 40% van de nieuwe zonne-energie zal leveren. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) beveelt aan om kolen- en gasgestookte energieopwekking te verminderen om netto-nul-uitstoot te bereiken.

De energierevolutie: De goedkoopste elektriciteit komt nu van wind- en zonne-energie
Global Electricity Review zegt dat de fossiele productie van elektriciteit vanaf nu zal afnemen.

De ommezwaai van Saoedi-Arabië naar hernieuwbare energie is echter opvallend gezien de langdurige positie van het land als een van ’s werelds grootste olieproducenten. Met deze verschuiving wil het land zijn energiebronnen diversifiëren en zich aanpassen aan de wereldwijde inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

IN LIJN MET SAOEDISCHE VISIE 2030

De financiering van het Shuaiba-project is in lijn met Saoedi-Arabië’s Visie 2030, een strategisch kader gericht op het verminderen van de afhankelijkheid van olie, het diversifiëren van de economie en het ontwikkelen van publieke dienstensectoren. Het project is een voorbeeld van het streven van Saoedi-Arabië om zijn energiemix te diversifiëren en ondersteunt het Saudi Green Initiative, dat projecten op het gebied van hernieuwbare en schone energie wil bevorderen.

Bovendien zal het project naar verwachting in 2025 van start gaan en meer dan 2,6 gigawatt aan schone energie opwekken, waarmee ongeveer 450.000 huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. Dit sluit aan bij de belofte van Saoedi-Arabië om tegen 2030 50% van zijn elektriciteit op te wekken uit hernieuwbare bronnen.

ECONOMISCHE IMPACT EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De overgang naar hernieuwbare energie zal naar verwachting ook aanzienlijke economische gevolgen hebben. De economie van Saoedi-Arabië groeide in het tweede kwartaal van 2023 met 1,1%, ondersteund door een toename van niet-oliegerelateerde activiteiten. De meeste groeiprognoses zijn echter naar beneden bijgesteld vanwege de lagere olieprijzen en de waarschijnlijkheid van langdurige olieproductiebeperkingen.

Desondanks toont het land veerkracht door zijn economie te diversifiëren en aanzienlijk te investeren in hernieuwbare energie. Het feit dat lokale en internationale banken betrokken zijn bij de financiering van het Shuaiba-project toont aan dat deze instellingen vertrouwen hebben in de sector van hernieuwbare energie in Saoedi-Arabië.

Hoewel deze stap in de richting van hernieuwbare energie voor Saoedi-Arabië niet het einde betekent van fossiele brandstoffen, wijst het wel op een belangrijke verschuiving in zijn energiebeleid. Het land blijft vertrouwen op zijn enorme oliereserves voor economische stabiliteit, maar de investeringen in hernieuwbare energie wijzen op een erkenning van de behoefte aan diversificatie en duurzaamheid.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Innovation Origins.

Heb je zelf ook tips en/of ideeën die nu al bijdragen aan een klimaatvriendelijke toekomst? Stuur ze dan naar redactie@hetgroenepodium.nl.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: