Skip links

25% wereldwijde CO2-uitstoot komt uit voedingssector: hier 8 oplossingen!

Dagelijks zoekt Het Groene Podium naar oplossingen die nu al bijdragen aan een leefbare wereld.
Zo kunnen we elkaar inspireren om écht duurzame oplossingen in te voeren en de transitie naar een klimaatvriendelijke economie te versnellen. Vandaag een artikel over de oplossingen om de wereldwijde CO2-uitstoot door de voedingssector te verminderen.


Het huidige voedselsysteem is verantwoordelijk voor 25 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot. Maar daar kunnen we wat aan doen. Binnen afzienbare tijd kunnen broeikasgassen veroorzaakt door de voedselproductie afnemen met wel 90 procent.

Het is zelfs mogelijk om de voedingssector naar Net Zero te brengen. Oftewel: een CO2-uitstoot van netto nul. Dit schrijft Deloitte in nieuw onderzoek. Het onderzoek gaat in op de vraag hoe de voedselketen volledig koolstofvrij kan zijn in 2050. Met deze acht maatregelen moet het lukken, schrijft Deloitte.


1. DIEET AANPASSEN

Vlees, vis, melk: we eten nog altijd veel dierlijke producten. Deze gaan gepaard met de nodige CO2-uitstoot. In de praktijk blijkt het lastig om ons dieet aan te passen. True Pricing kan een stimulans zijn om meer plantaardig te eten. Met het systeem van True Price worden ook milieukosten meegerekend die nu vaak niet zijn meegenomen in de winkelprijzen. Zo wordt de ware prijs van producten zichtbaar, inclusief de sociale en ecologische kosten op de lange termijn. De ontwikkeling van nieuwe plantaardige producten kan ervoor zorgen dat we vaker kiezen voor plantaardig. En het opschalen van de productie zorgt ervoor dat ze betaalbaar en toegankelijker worden. Ten slotte kan voorlichting over voedselkeuzes helpen om vaker te kiezen voor plantaardig eten en drinken.

2. VOEDSELVERLIES EN -VERSPILLING VERMINDEREN

De makkelijkste manier om de voetafdruk van voedsel te verkleinen is misschien wel door verspilling tegen te gaan. Een derde van al het voedsel wordt nog altijd verspild. Het rapport schetst verschillende manieren om dit tegen te gaan, bijvoorbeeld door verspilling op het land en tijdens het transport aan te pakken. Andere maatregelen zijn de houdbaarheid van producten verlengen, reststromen optimaal gebruiken en consumenten nog beter voorlichten over voedselverspilling.

3. CO2 OPSLAAN

Zo kan voedselproductie een rol vervullen bij het opslaan van CO2. Dit kan door gewassen te telen die koolstofdioxide opnemen in de wortels van de plant. Maar ook meerjarige landbouw en het herstel van aangetaste bodems kunnen ervoor zorgen dat koolstof in de grond opgeslagen blijft. Boslandbouw, een combinatie van landbouw en bossen, is een andere manier om CO2 op te slaan.

4. LANDGEBRUIK

Naast CO2 opslaan is het ook belangrijk dat er geen koolstof meer vrijkomt. Wanneer veengronden of bossen plaats moeten maken voor landbouwgrond, komt er een hoop extra stikstof in de atmosfeer. Om dit te voorkomen, moet minder land worden getransformeerd in landbouwgrond. Aan de andere kant mag de voedselzekerheid niet in gevaar komen. Daarom is het verhogen van de opbrengsten op de bestaande akkers een belangrijk streven.

5. MINDER BROEIKASGASSEN

Bij de voedselproductie komen diverse broeikasgassen vrij. Rijst en vee zijn de grootste uitstoters van broeikasgassen zoals CO2 en methaan. Goed waterbeheer kan ervoor zorgen dat er minder broeikasgassen vrijkomen op de rijstvelden. Door het mestbeheer te verbeteren of methaanremmers in veevoer te verwerken, kan de uitstoot van methaan sterk worden verminderd.

6. EFFICIËNTIESLAGEN

Zoals veel andere sectoren kan ook de voedselproductie nog genoeg efficiëntieslagen maken. Voorbeelden hiervan zijn kortere ketens, duurzamer gebruik van grondstoffen zoals water en het verminderen van voedselverspilling.

7. DUURZAME ENERGIE

Het productieproces van voedsel kan verder worden verduurzaamd door groene energie te gebruiken uit windmolens en zonnepanelen. Dit kan fossiele brandstoffen vervangen en de uitstoot flink verlagen. De voedingssector kan ook zelf energie opwekken door voedselafval of reststromen om te zetten in biogas.

8. NIEUWE TECHNOLOGIEËN

Nieuwe technologieën kunnen de voedselvoorziening veiligstellen en tegelijkertijd verduurzamen. Denk aan genetisch gemodificeerde gewassen die zich aanpassen aan het veranderende klimaat. Of nieuwe varianten die meer opbrengen per hectare, waardoor veranderingen in het landgebruik mogelijk zijn. Ook innovaties, zoals het afvangen van methaan, kunnen de voedingssector verder verduurzamen.

SAMENWERKEN

Met al deze stappen is een duurzamere voedselketen mogelijk, schrijft Deloitte in het onderzoek. Er is geen sprake van één oplossing, maar juist een combinatie van verschillende maatregelen. Dat maakt het een complexe puzzel. Maar als alle spelers binnen de voedingssector meewerken, is er veel mogelijk. Van boeren die hun landbouwmethodes veranderen tot consumenten die aanpassingen doen in hun eetpatroon: alleen samen kunnen we de foodsector verduurzamen, zo luidt de conclusie.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in Change.Inc.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Dit vind je misschien ook leuk:

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Laat je email achter en ontvang tips & advies!

E-mailadres:

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: