Skip links

Zo reduceert dit bedrijf binnenkort CO2-emissies

Hoe kan een groot bedrijf nu al CO2 uitstoot zo ver mogelijk terugdringen?
Onze redactie kijkt dit keer naar Sonnentor, een Duits bedrijf dat expert is op het gebied van biologische kruiden, specerijen en thee. Het bedrijf zet nu al veel stappen naar duurzaamheid. Toch blijft de hamvraag : kan een groot bedrijf als Sonnentor de uitstoot van broeikasgassen echt helemaal vermijden?

Het is een uitdaging om de uitstoot terug te brengen tot nul en dit heeft gevolgen voor heel veel gebieden in het bedrijf. Voor de activiteiten die we als bedrijf zelf in de hand hebben, is het pad vrij duidelijk. Moeilijk wordt het met emissies die indirect worden veroorzaakt in de waardeketen, bijvoorbeeld bij de productie van grondstoffen. Tegen 2030 moet er een wereldwijde ommekeer in de bescherming van het klimaat zijn bereikt. Dit stelt niet alleen Sonnentor maar veel bedrijven voor grote uitdagingen.

MVO-expert Florian Krautzer onthult hierbij welke strategieën Sonnentor zal gebruiken om de eigen uitstoot op de lange termijn tot nul te reduceren.

Kan een groot bedrijf als Sonnentor de uitstoot van broeikasgassen echt voorkomen?

“Het terugbrengen naar netto nul is een uitdaging en heeft invloed op zeer veel gebieden in het bedrijf. Voor de activiteiten die we als bedrijf zelf in de hand hebben, is de weg vrij duidelijk. Moeilijker is het met emissies die indirect worden veroorzaakt in de waardeketen, bijvoorbeeld bij de productie van grondstoffen of verpakkingsmateriaal. Hier is netto nul alleen mogelijk met CO2-vastlegging. Dit betekent dat onvermijdelijke emissies uit de atmosfeer worden gevangen en op lange termijn worden opgeslagen in natuurlijke putten zoals de bodem.”

Waar is uw grootste bouwplaats?

“We hebben de grootste uitdagingen op gebieden waar de technische mogelijkheden nog niet volledig ontwikkeld zijn – bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit – of waar we niet direct kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld in onze toeleveringsketen of gehuurde bedrijfspanden. Hier is bijvoorbeeld het type verwarming vooraf bepaald.”

Hoe willen jullie netto nul bereiken?

“We volgen een driefasenstrategie. Daartoe berekenen we elk jaar onze uitstoot van broeikasgassen en stellen we een balans op volgens internationale normen. Op basis van deze analyse verminderen we onze uitstoot. Op het gebied van elektriciteit maken we bijvoorbeeld gebruik van hernieuwbare energiebronnen en zelfvoorziening. Voor warmte gebruiken we biomassa. Uitstoot die we nog niet kunnen vermijden, compenseren we door zorgvuldig geselecteerde projecten te steunen.”

Fotovoltaïsche energie: de helft van onze energiebehoefte wordt gedekt door zelf opgewekte zonne-energie.

Kunt u specifieke voorbeelden geven?

“Onze focus ligt op decarbonisatie, d.w.z. het verminderen van emissies. Door duurzame langetermijnbeslissingen in het verleden hebben we al enorme successen geboekt. We stoten nu bijvoorbeeld in totaal slechts 235 ton CO2-equivalenten per jaar uit op al onze bedrijfslocaties. Dit komt overeen met ongeveer 13 particuliere huishoudens in Oostenrijk. De productielocaties in Sprögnitz en Čejkovice worden verwarmd met biomassa. Bijna 50 procent van de benodigde elektriciteit is afkomstig van ons eigen fotovoltaïsche systeem en daarnaast kopen we alleen echte groene stroom in. We schakelen ons wagenpark voortdurend om naar e-mobiliteit en hebben een van de eerste e-trucks in Oostenrijk. We gebruiken bijna uitsluitend CO2 van natuurlijke oorsprong in onze productieprocessen. Om de uitstoot te compenseren die we nog niet kunnen vermijden, moedigen we onze teeltpartners aan om humus op te bouwen. Hiervoor hebben we de “Sonnentor Humus Groep” opgericht. We voeren dit project uit samen met “Humus+”, een externe partner die namens ons het succes van de maatregelen controleert en certificeert.”

Met welke gedachten kijkt u naar de toekomst?

“Het is aan ons om te laten zien dat economisch succes en duurzaamheid elkaar niet uitsluiten.
Je kunt niet wachten tot anderen oplossingen vinden. We werken intensief aan onze eigen processen en kijken over de grenzen van het bedrijf heen. Elke ton CO2 die we vandaag vermijden, brengt ons jaar na jaar dichter bij een uitstootvrije toekomst.”

Een blik op klimaatbeschermingsmaatregelen

“Totdat Sonnentor ook de netto nul-doelstelling bereikt, zijn er maatregelen nodig om de uitstoot te compenseren die niet vermeden kan worden. Hier volgen twee voorbeelden:

Klimaatbescherming verder ontwikkeld: Sonnentor ondersteunt een klimaatbeschermingsproject in Oeganda. Door het gebruik van speciaal ontwikkelde kooktoestellen worden daar brandstoffen – en dus CO2-uitstoot – bespaard. Door de fornuizen lokaal te produceren, kunnen banen worden veiliggesteld. De verminderde rookuitstoot is ook goed voor de gezondheid.

Humus helpt het klimaat: Bodems zijn belangrijke CO2-putten. Bij Sonnentor werd in 2022 een groep opgericht om de humusteelt te promoten en samen met de teeltpartners de uitstoot te verminderen.

Natuurlijk ligt de focus ook op het zoveel mogelijk behouden van grondstoffen en het bevorderen van kringlopen. Sinds 1992 haalt Sonnentor elektriciteit volledig uit hernieuwbare energiebronnen. Inmiddels kan de helft van de energiebehoefte worden gedekt door zelf opgewekte zonne-energie. De daken van de kruidenhallen worden hiervoor gebruikt.”

Sonnentor werd opgericht in 1988. Dit jaar viert de biologische pionier zijn 35e verjaardag. Vooral de kleurrijke productinnovaties in het thee- en specerijenassortiment hebben het bedrijf uit het Waldviertel internationaal bekend gemaakt. Fans waarderen ook de ecologische betrokkenheid. Met verpakkingen gemaakt van hernieuwbare grondstoffen, producten zonder palmolie, CO2-neutraal ondernemen en directe handel met biologische boeren wereldwijd laat de kruidenspecialist zien: Het kan ook anders! Het bedrijf, met hoofdkantoor in Sprögnitz bij Zwettl, heeft 360 werknemers in Oostenrijk en Duitsland, en nog eens 180 in Tsjechië.

Bron: Good Impact en het Groene Podium

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: