Skip links

De energierevolutie: De goedkoopste elektriciteit komt nu van wind- en zonne-energie

Met de enorme schaalvoordelen voor de productie van windenergie, de prijsdalingen voor zonnepanelen en de stijgende kosten van fossiele brandstoffen, zijn wind- en zonne-energie in 2022 de goedkoopste energiebronnen geworden. Vorig jaar voorzagen wind- en zonne-energie in 80% van de groei van de vraag naar elektriciteit. Dit staat in de Global Electricity Review 2023. De review voorspelt dat de groei van schone energie de groei van de vraag naar elektriciteit in 2023 waarschijnlijk zal overtreffen, wat zal leiden tot een kleine afname van de opwekking van fossiele energie. De inval van Rusland in Oekraïne heeft de elektrificatie versneld, waardoor emissiereducties in andere sectoren worden gestimuleerd en de groei van schone energie onder druk komt te staan.

WINDENERGIE EN ZONNE-ENERGIE OVERTREFFEN FOSSIELE BRANDSTOFFEN

De Global Electricity Review 2023 laat zien dat wind- en zonne-energie nu goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen. In 2022 leverden wind- en zonne-energie 12% van de wereldwijde vraag naar elektriciteit, een stijging van 2% ten opzichte van 2021. Wind- en zonne-energie waren goed voor 80% van de toename in de vraag naar elektriciteit, wat aangeeft dat deze hernieuwbare energiebronnen de groei van fossiele brandstoffen voorbijstreven.

De energietransitie en de kracht van informatie – introductie van IO’s Europese Energie-index
De elektrische wasdroger aanzetten terwijl buiten de zon schijnt? We doen het bijna onbewust. Net zoals we een ritje maken met de auto … Continued

Door de inval van Rusland in Oekraïne stegen de prijzen van fossiele brandstoffen, wat leidde tot een versnelde overgang naar alternatieve energiebronnen en een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. China voegde tegen 2022 50% van de wereldwijde windenergie en 40% van de nieuwe zonne-energie toe, wat bijdraagt aan de groei van hernieuwbare energiebronnen.

DE AFNAME VAN DE OPWEKKING VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN

Volgens het Internationaal Energieagentschap (IEA) was de opwekking van elektriciteit en warmte in 2021 verantwoordelijk voor bijna 40% van de wereldwijde CO2-uitstoot. Om in 2050 een netto nuluitstoot te bereiken, beveelt het IEA aan om de productie van kolengestookte elektriciteitscentrales tussen 2021 en 2030 jaarlijks met 8,3% en die van gasgestookte centrales met 3% te verminderen.

In 2022 steeg de opwekking van elektriciteit uit kolen met 1,1% en daalde de opwekking uit gas met 0,2%. Ember verwacht dat de elektriciteitsopwekking uit fossiele brandstoffen in 2023 met minder dan 0,5% zal afnemen en de komende tien jaar verder zal dalen.

DE UITDAGINGEN EN KANSEN VAN DE ENERGIETRANSITIE

Hoewel de groei van wind- en zonne-energie indrukwekkend is, zijn er nog steeds uitdagingen en kansen in de energietransitie. Er is meer groei nodig van alle andere schone bronnen van elektriciteit en er moet meer aandacht worden besteed aan efficiëntie om een ongebreidelde groei van de vraag naar elektriciteit te voorkomen. Er is dringend werk nodig om ervoor te zorgen dat wind- en zonne-energie in het elektriciteitsnet kunnen worden geïntegreerd, zoals het verkrijgen van vergunningen, het aansluiten op het elektriciteitsnet, het vergroten van de flexibiliteit van het net en het ontwerpen van de energiemarkt.

Eerste turbine verrijst in offshore windpark Hollandse Kust Noord – er volgen er nog 68
De eerste van 69 windturbines is geïnstalleerd in het offshore windpark Hollandse Kust Noord op de Noordzee, ontwikkeld door CrossWind, een … Continued

De afname van elektriciteitsopwekking uit fossiele brandstoffen betekent niet alleen dat kolencentrales zullen afnemen, maar ook dat voor het eerst een afname van gascentrales binnen handbereik is. Het is echter nog niet zeker hoe snel de uitstoot van elektriciteitscentrales zal afnemen. Dat hangt af van de maatregelen die regeringen, bedrijven en burgers nu nemen om de wereld tegen 2040 op weg te helpen naar schone energie.

Dit artikel “The energy revolution: The cheapest electricity now comes from wind and solar” eerder op Innovation Origins.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: