Skip links

Onregelmatige slaap kan het risico op overlijden aan kanker en hartziekten verhogen

Wakker worden en slapen op onregelmatige tijden kan het risico om te sterven aan kanker of een hartziekte verhogen bij volwassenen van middelbare leeftijd en ouder.

Mensen met onregelmatige slaapschema’s hebben mogelijk een verhoogd risico om te sterven aan kanker en hartziekten, vergeleken met mensen met regelmatige slaapschema’s, volgens een zeven jaar durend onderzoek onder volwassenen van middelbare leeftijd en ouder.

Wetenschappers hebben eerder vastgesteld dat een gebrek aan slaap het risico om aan eender welke oorzaak te sterven kan verhogen, maar het was onduidelijk of onregelmatige slaaproosters een vergelijkbaar effect hadden op het sterftecijfer. Het nieuwe onderzoek, dat 17 april werd gepubliceerd op de preprint database medRxiv en nog moet worden getoetst door vakgenoten, suggereert dat dit wel het geval is.

“Bij mijn weten is onze studie de grootste die kijkt naar hoe onregelmatige slaap de all-cause mortaliteit beïnvloedt,” of overlijden door welke oorzaak dan ook, vertelde Matthew Pase, universitair hoofddocent psychologie aan de Monash University in Australië en co-auteur van de studie, aan Live Science. “We laten zien dat slaapregelmaat de sterfte onafhankelijk van de slaapduur kan beïnvloeden.”

Pase en zijn collega’s wierven bijna 90.000 mensen uit het Verenigd Koninkrijk aan om gedurende ongeveer een week bewegingsdetectoren om hun pols te dragen; de deelnemers varieerden van ongeveer 40 tot 70 jaar oud. Door een statistisch model te gebruiken om op basis van de geregistreerde bewegingsgegevens te schatten wanneer mensen sliepen of wakker waren, berekenden de onderzoekers voor elke deelnemer een slaapregelmatigheidsscore, gedefinieerd als de kans dat iemand op hetzelfde tijdstip wakker of slapend was tussen twee opeenvolgende dagen.

Eén groep deelnemers kreeg de score “lage slaapregelmaat”, omdat ze 41% kans hadden om twee dagen na elkaar op hetzelfde tijdstip wakker of slapend te zijn; de groep zat daarmee in het vijfde percentiel van alle slaapscores. Degenen met een “gemiddelde” slaapregelmaat, die in het 50e percentiel zaten, hadden 61% kans om op opeenvolgende dagen op hetzelfde tijdstip te slapen.

Binnen ongeveer zeven jaar nadat het team deze gegevens had verzameld, stierven 3.010 van de deelnemers. Degenen met een lage slaapregelmatigheidsscore hadden 46% meer kans om binnen de follow-up periode te sterven, vergeleken met mensen met een gemiddelde score.

Van de mensen die stierven, stierven er 1.701 aan kanker en 616 aan hart- en vaatziekten. Mensen met een lage slaapregelmatigheidsscore hadden 33% meer kans om te sterven aan kanker en 73% meer kans om te sterven aan hart- en vaatziekten dan mensen met een gemiddelde score.

(Een derde groep van mensen met een “hoge” slaapregelmaat had een iets lager dan gemiddelde kans op overlijden, in het algemeen en aan kanker en hartziekten in het bijzonder, maar hun risico was niet significant verschillend van de “gemiddelde” groep).

De analyse hield rekening met verschillen in leeftijd, etniciteit, geslacht, rookstatus, diabetes, bestaande hartaandoeningen en kanker, opleidingsniveau, inkomen en hoe lang ze gemiddeld per nacht sliepen.

GERELATEERDE VERHALEN

-8 gemeenschappelijke slaapmythes ontkracht

-Hoe slaap de hersenen beïnvloedt

-Waarom hebben sommige mensen minder slaap nodig? Het zit in hun DNA

“Verschuivingen in slaap- en wektijden kunnen lichamelijke processen verstoren, zoals herstel van weefsels en metabolisme, dus dit kan dan het risico op chronische ziekten verhogen,” zei Pase. Het is echter ook mogelijk dat lichamelijke veranderingen die bijdragen tot de ontwikkeling van kanker en hart- en vaatziekten hebben geleid tot de waargenomen verschillen in slaapregelmaat, zei hij.

“Natuurlijk kunnen we nog niet bevestigen of er een oorzakelijk verband is,” zei hij, wat betekent dat het team op basis van hun gegevens niet kan vaststellen of onregelmatige slaapschema’s rechtstreeks leiden tot een toename van dodelijke ziekten, of omgekeerd.

Een andere beperking van de studie is dat de onderzoekers alleen gebruik maakten van bewegingsgegevens om de slaap- en waaktijden te schatten, zodat het team niet perfect kon onderscheiden wanneer mensen echt sliepen en wanneer ze relatief stil lagen. “Als we de nauwkeurigheid van onze metingen verder konden verhogen, zouden we een nog krachtiger effect kunnen zien,” zei Pase.

Hoe kunnen mensen met inconsistente slaapschema’s weer op het goede spoor komen? Dr. Johan Meurling, die mensen met slaapstoornissen behandelt, raadt verschillende tips aan om regelmatig te slapen, zoals een wekker zetten om doordeweeks en in het weekend op dezelfde tijd wakker te worden; vermijden om overdag te dutten; en in bed geen apparaten gebruiken om op sociale media te surfen. Overdag sporten maar niet in de paar uur voor het slapen gaan en het vermijden van cafeïne na ongeveer 15.00 uur kan ook helpen, zei hij.

“Het enige consistente advies dat ik heb voor mijn patiënten met onregelmatige slaap-waakschema’s van weekdagen naar weekenden is om te onderzoeken waar hun inherente biologische klokken liggen,” schreef Kin Yuen, een arts in de slaapgeneeskunde, in een e-mail aan Live Science. Proberen je schema af te stemmen op je interne ritme om een ochtend- of avondmens te zijn zal je helpen regelmatig te slapen, schreef ze.

Dit artikel ”Irregular sleep may increase your risk of dying from cancer and heart disease” verscheen eerder op Live Science.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Dit vind je misschien ook leuk:

Deel dit artikel:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Laat je email achter en ontvang tips & advies!

E-mailadres:

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: