Skip links

Klimaatdoelen 2030: EU bereikt akkoord over strengere regels

Op Europees niveau is eindelijk overeenstemming bereikt over de nieuwe richtlijn inzake energie-efficiëntie. Zoals aangekondigd door de Europese Commissie is het de bedoeling dat het eindverbruik van energie in 2030 met 11,7 procent is gedaald.

Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de afronding van het “Klaar voor 55 procent”-pakket, dat tot doel heeft de emissies (met 55 procent zoals de naam al aangeeft) – van de sectoren vervoer, bouw, veeteelt en afval – terug te dringen om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Volgens het voorlopige akkoord wordt de jaarlijkse energiebesparingsverplichting bijna verdubbeld om verdere vooruitgang te waarborgen.

Energiebesparing is een belangrijke stap om de planeet te redden. De afgelopen maanden hebben de Europeanen laten zien dat zij bereid en in staat zijn deze uitdaging aan te gaan, en onze industrie heeft laten zien dat zij het energieverbruik en de productieprocessen kan optimaliseren. – zei Frans Timmermans, Executive Vice President for the European Green Deal.- Nu moet energie-efficiëntie een nog systematischer onderdeel van onze samenleving worden, en deze herziene richtlijn helpt ons daarbij.

Voor het eerst stelt Europa zwart op wit dat het beginsel van energie-efficiëntie rechtskracht moet krijgen. Dit betekent dat alle EU-lidstaten er rekening mee zullen moeten houden bij beleid, planning en grote investeringsbeslissingen op het gebied van energie en daarbuiten.

DE NIEUWE REGELS VOOR DE PUBLIEKE SECTOR

In de praktijk komt dit neer op strengere regels. Volgens het akkoord – dat echter nog voorlopig is – krijgt de publieke sector een grotere verantwoordelijkheid: bij aanbestedingen zullen entiteiten systematisch rekening moeten houden met de eisen inzake energie-efficiëntie; wat de publieke sector betreft, zal deze vanaf nu een jaarlijkse vermindering van het energieverbruik met 1,9 procent moeten realiseren.

In plaats daarvan zullen alle lidstaten zich ertoe moeten verbinden elk jaar ten minste 3 procent van de totale oppervlakte van de inrichtingen van overheidsinstanties, ongeacht of deze staats-, regionale of lokale, efficiënter te maken.

REGELS VOOR BEDRIJVEN

Ook particuliere bedrijven zullen zich er meer toe moeten verbinden energie-efficiënter te worden. Bedrijven met een jaarlijks verbruik van meer dan 85 TJ moeten over energiebeheersystemen beschikken; anders moeten zij een energie-audit ondergaan (als hun jaarlijks verbruik meer dan 10 TJ bedraagt). Bovendien zal voor het eerst een systeem voor de rapportering van het verbruik worden ingevoerd.

Het akkoord roept de verschillende EU-lidstaten ook op om lokale verwarmings- en koelingsplannen te bevorderen in stedelijke centra met meer dan 45.000 inwoners.

De minimumeisen zullen geleidelijk worden gewijzigd om tegen 2050 een volledig koolstofvrij aanbod van stadsverwarming en -koeling te kunnen garanderen. – verduidelijkt de Europese Commissie – Steun voor nieuwe hoogrenderende warmtekrachtkoppelingseenheden die aardgas gebruiken en zijn aangesloten op stadsverwarming in efficiënte systemen voor stadsverwarming en -koeling zal slechts mogelijk zijn tot 2030, terwijl het gebruik van enige andere fossiele brandstof zal worden verboden voor nieuwe warmteopwekkingscapaciteit in dergelijke systemen.

Voor de formele aanneming van de overeenkomst en de inwerkingtreding ervan moet worden gewacht op het akkoord van het Europees Parlement en de Raad.

Dit bericht ”Efficienza energetica: l’Ue raggiunge l’accordo e introduce regole più severe per aziende pubbliche e private” verscheen eerder op Green me.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: