Skip links

Wereld koopt jaarlijks ongeveer 400 miljard liter flessenwater

Wereldwijd werd er twee jaar geleden ongeveer 350 miljard liter flessenwater verkocht. Tegen het eind van dit decennium zal dat volume nog verder tot 460 miljard liter zijn opgelopen. Dat blijkt uit een studie door wetenschappers van het Institute for Water, Environment and Health aan de United Nations University.

De aanhoudende toename van de consumptie van gebotteld water bewijst volgens de onderzoekers het falen van de overheden om de openbare watervoorziening te verbeteren. Daardoor komen volgens hen ook de doelstellingen van de Verenigde Naties voor de garanties op veilig drinkwater tegen eind dit decennium in gevaar.

De Verenigde Naties ramen dat ongeveer 2,2 miljard mensen op de wereld geen toegang hebben tot veilig drinkwater. De wereldwijde populatie die wel over veilig drinkwater kan beschikken, kende tijdens de tweede helft van het voorbije decennium bovendien slechts een toename met amper 4 procent. Om die tekorten aan te vullen, zijn de ontwikkelingslanden afhankelijk van gebotteld water.

Tientallen jaren beperkte vooruitgang: De wetenschappers wijzen erop dat de markt voor gebotteld water het voorbije decennium met 73 procent is toegenomen. Die groei zal zich volgens hen ook de volgende jaren verder blijven doorzetten.

 • “De stijging van de consumptie van gebotteld water weerspiegelt tientallen jaren van beperkte vooruitgang in de ontwikkeling van systemen die de openbare watervoorziening moeten optimaliseren”, merkt Kaveh Madani, directeur van het Institute for Water, Environment and Health (INWEH), op.
 • Singapore en Australië waren met respectievelijk 1.129 liter en 504 liter per jaar de grootste verbruikers van gebotteld water per hoofd van de bevolking.
 • Maleisië voerde met een verbruik van bijna 150 liter per inwoner daarbij de lijst van de ontwikkelingslanden aan.
 • Egypte, dat met een waterschaarste werd geconfronteerd, was de voorbije jaren voor flessenwater de snelst groeiende markt van de hele wereld.
 • “De distributie van gebotteld water heeft de voorbije decennia een sterke groei gekend”, voeren de onderzoekers aan. “De conventionele en meer betrouwbare openbare en huishoudelijke drinkwatervoorziening liet daarentegen slechts een langzame vordering registreren.”
 • “Deze situatie zorgt ervoor dat de verwezenlijking van de doelstellingen van de Verenigde Staten voor duurzame ontwikkeling, waarbij tegen het einde van dit decennium naar een garantie op veilig drinkwater wordt gestreefd, in het gedrang komt”, stippen de onderzoekers nog aan.
 • “Regeringen maken daarbij vaak de fout om de voorziening van veilig drinkwater aan particuliere actoren over te laten.”

Leefmilieu: Naast de bezorgdheid over een gebrekkige toegang tot zuiver drinkwater vormt de toenemende consumptie van gebotteld water volgens het rapport ook een bedreiging voor het leefmilieu. Daarbij wordt onder meer gewezen op een uitputting van het grondwater, terwijl de distributie van het product tevens een basis voor zware plasticvervuiling vormt.

 • De industrie heeft twee jaar geleden 600 miljard plastic flessen geproduceerd. Geraamd wordt dat 85 procent van die voorraden uiteindelijk op stortplaatsen terechtkomt.
 • “Hoewel er op het noordelijk halfrond een groeiend bewustzijn is ten aanzien van gebotteld water en problemen met plasticafval, kan daarvan op de markt geen weerspiegeling worden gevoeld”, voeren de wetenschappers aan.
 • “Hieruit blijkt dat campagnes van bedrijven een grotere invloed hebben op de perceptie dat gebotteld water een betere optie is.”
 • Marcus Eriksen, directeur van de ecologische denktank 5 Gyres Institute, zegt te erkennen dat de toegang tot gratis en zuiver water weliswaar een mensenrecht is, maar dat geldt volgens hem ook voor de garanties om in een wereld zonder plasticvervuiling te kunnen leven.

Dit artikel ”Wereld koopt jaarlijks ongeveer 400 miljard liter flessenwater” verscheen eerder op Business AM.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
WhatsApp

Ontvang tips & advies!

E-mailadres: